در تابستان امسال از سوی متخصصان نیروگاه شهید رجایی تحقق یافت؛ تعمیر و بازیابی قطعات و تجهیزات حساس ابزاردقیقی

در تابستان امسال از سوی متخصصان نیروگاه شهید رجایی تحقق یافت؛ تعمیر و بازیابی قطعات و تجهیزات حساس ابزاردقیقی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات