تولید روزانه ۲۰۰۰ تن زباله از سوی شهروندان/ میزان تولید زباله هر ...

تولید روزانه ۲۰۰۰ تن زباله از سوی شهروندان/ میزان تولید زباله هر ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات