مديرعامل توانير؛ برق اميد فرصت صرفه جويي را براي همه ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ؛ مهندس محمد حسن متولي زاده با بيان اين كه در تمام دنيا براي مشتركان برق سياست هاي تشويقي و تنبيهي در نظر گرفته مي شود، خاطرنشان كرد: در وزارت نيرو براساس تجربه سال هاي گذشته، سياست هاي تشويقي بكار گرفته شد و درهمين راستا براي صنايع و كشاورزان پاداش هايي اختصاص يافت كه در صورت جابه جايي بار مصرفي خود (در ساعت هاي گرم 4 ماه خرداد تا شهريور) از اين پاداش ها بهره مند مي شوند.

وي با بيان  اينكه در قالب همين سياست هاي تشويقي سال گذشته 350 ميليارد تومان پاداش به صنايع اختصاص يافت و كشاورزان نيز در صورت همكاري در اين طرح و عدم استفاده ازبرق در4 ساعت گرم روز، از 20 ساعت برق رايگان بهره مند شدند، اضافه كرد: با اجراي همين طرح ها، پيك مصرف برق در دوسال متوالي تنها با يك درصد رشد و بدون مشكل سپري شد.
مديرعامل توانير همچين به طرح برق اميد پرداخت و گفت: اين طرح مخصوص مشتركان خانگي است و الگوهاي آن نيز از عملكرد خود مردم در سال هاي گذشته استخراج شده است.
متولي زاده ادامه داد: به طور متوسط در كل كشور حدود 30 درصد از مشتركان برق در محدوده كم مصرف، 15 درصد پرمصرف و 55 درصد در محدوده خوش مصرف هستند، اما اين تقسيم بندي ارتباطي به محدوده جغرافيايي يا درآمد خانوار ندارد بلكه براساس ميزان مصرف برق آنها شكل گرفته است.
وي با اشاره به اين كه درطرح برق اميد براي مشتركان كم مصرف تخفيف صد درصدي بهاي برق در نظر گرفته شده است،  اضافه كرد: به طور معمول بيشترين ميزان مصرف برق در خانوارها به يخچال، سيستم روشنايي و وسايل صوتي و تصويري تعلق دارد و در صورتي كه خانوارها نحوه استفاده بهينه از اين وسايل را رعايت كنند، مي توانند در گروه كم مصرف ها قرار گرفته و از تخفيف مذكور بهره مند شوند.
وي ميانگين مصرف برق مشتركان خانگي كل كشور را 157 كيلووات ساعت در ماه عنوان كرد و گفت: مشتركاني با اين ميزان مصرف در گروه هاي خوش مصرف طبقه بندي مي شوند اما مشتركاني كه تا 100 كيلووات ساعت مصرف داشته باشند، مي توانند با تخفيف صد درصدي بهاي برق بهره مند شوند.
متولي زاده در عين حال برق اميد را طرحي براي همه طبقه هاي مصرف برق دانست و گفت: با توجه به اين كه تعرفه هاي برق پلكاني است، حتي مشتركان پر مصرف نيز مي توانند با رعايت نكات مديريت مصرفي، از افزايش مصرف برق جلوگيري كنند و با ورود به طبقه خوش مصرف ها، بهاي كمتري براي برق بپردازند.
مديرعامل توانير با تصريح براين كه در طرح برق اميد تا زماني كه مشتركان مصرف خود را در حد الگوهاي تعيين شده حفظ كنند، مشمول تخفيف صد درصدي بهاي برق خواهند شد، ياداور شد: تا پايان مهرماه براي مشتركان پيامك هايي ارسال خواهد شد كه نسبت به گروه مصرفي كه در آن قرار گرفته اند، آگاهي پيدا كنند و البته با آموزش هاي مستمر، سعي خواهد شد راهكارهاي تغيير و كاهش پله مصرفي هم ارائه شود.
وي درعين حال طرح برق اميد را براي فرصتي براي فعال شدن شركت هاي استارتاپ و استخراج كنندگان رمز ارز دانست و خاطرنشان كرد: با توجه به قوانين و مصوبه هاي جديد، شركت هاي استارتاپ مي توانند با سرمايه گذاري در كاهش برق مصرفي مشتركان خانگي، از ميزان برق صرفه جويي براي استخراج رمز ارز بهره بگيرند كه باعث كاهش هزينه هاي استخراج اين نوع ارز نيز خواهد شد.
متولي زاده اظهار اميدواري كرد : با همكاري وزارت آموزش و پرورش، شبكه هاي شاد و تلويزيون بتوانيم ضمن آموزش نكات و راهكارهاي بهينه سازي مصرف برق، از طريق آنان خانواده ها را نيز براي رسيدن به اين اهداف كمك كنيم.
لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات