بررسی و پایش زیست محیطی منابع آبی مخازن چاه نیمه درمنطقه سیستان

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، وحید پورمردان با بیان این که چاه نیمه ها، گودال های طبیعی بزرگی هستند که در جنوب دشت سیستان واقع شده اند، اظهار داشت: به منظور بررسی کیفیت آب دریاچه های چاه نیمه، تعداد شش ایستگاه شامل چاه نیمه سه، چاه نیمه چهار، رودخانه مرزی جاریکه و سه ایستگاه در چاه نیمه یک شامل پمپاژ آب و فاضلاب روستایی، تاسیسات شیلات و مجتمع دانشگاه تعیین شده است. نمونه برداری نیز به صورت فصلی(چهار دوره ی یک ساله) توسط اداره امور آزمایشگاه های استان انجام می شود.

وی توسعه ایستگاه های اندازه گیری کیفیت آب های سطحی را یکی از عوامل اساسی در مدیریت کیفی منابع آبی ارزیابی کرد و افزود: هدف از پایش کیفیت آب سطحی، تعیین ایستگاه ها و آنالیز پارامترهای فیزیکی و شیمیایی مهم در برآورد تغییرات سالانه کیفیت آب، در مخازن چاه نیمه سیستان و تهیه نقشه پهنه بندی رودخانه های استان است.

پورمردان ادامه داد: بدین منظور از ایستگاه های تعیین شده در مخازن چاه نیمه ها از تعداد پنج ایستگاه نمونه برداری و آنالیز پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب سطحی انجام شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان در پایان گفت: رودخانه جاریکه در زمان نمونه برداری خشک بود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات