آگـهـی مناقصه عمومی (حجمی یک مرحله ای)

آگـهـی مناقصه عمومی (حجمی یک مرحله ای)

متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس : تبریز، بلوار استاد شهریار(چایکنار)، پارک مسافر، جنب سازمان بهزیستی، سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز، واحد امور قراردادها مراجعه نمایند.

۱-  تنظیف و سرویس و نگهداری حدودا ۲۳۰۰۰ متر مربع

۲-  امور آبدارخانه ساختمان های(جواهر، هنرمندان، توانا) حدودا ۵۰۰۸ متر مربع

۳-  تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برقی حدودا ۲۳۰۰۰ متر مربع

۴-  امور ناجیان برای استخر شهید توانا حدودا ۲۵۰۰ متر مربع

-  مبلغ برآورد اولیه ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد

-  میزان سپرده نقدی (یا ضمانت نامه بانکی معتبر) شرکت در مناقصه ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد

-  مدت قرارداد از تاریخ ۹۹/۰۷/۰۱ لغایت ۹۹/۱۲/۲۹ می باشد

-  زمان چاپ آگهی مناقصه روز شنبه ۹۹/۰۶/۱۵ می باشد

-  آخرین مهلت تحویل اسناد شرکت در مناقصه ساعت ۱۲:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۰۶/۲۶      می باشد.

-  زمان گشایش اسناد : روز چهارشنبه رأس ساعت ۱۳:۳۰ مورخ ۹۹/۶۰/۲۶ می باشد.

-  آدرس محل برگزاری مناقصه : تبریز، بلوار استاد شهریار(چایکنار)، پارک مسافر، جنب سازمان بهزیستی، سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز، اتاق جلسات

-  واریز مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال جهت خرید اسناد مناقصه به شماره حساب ۱۰۰۷۸۵۰۱۱۷۶۷ بانک شهر شعبه ۲۲ بهمن الزامی است.

-  سایر شرایط شرکت در مناقصه در اسناد مناقصه درج خواهد شد.

-  سازمان در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

-  چنانچه برندگان اول و دوم در موعد مقرر حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

-  جهت شرکت در مناقصه متقاضیان بایستی ۵% قیمت پایه را به شماره حساب ۱۰۰۸۲۶۹۹۳۷۳۴ به نام سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز نزد بانک شهر شعبه ۲۲ بهمن واریز نمایند.

-  پس از تکمیل اسناد شرکت در مناقصه موصوف بایستی تحویل دبیرخانه سازمان شده و رسید آن اخذ گردد.

احمد حمیدی

معاون شهردار و سرپرست سازمان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات