نشاط اجتماعی؛ ابزاری برای مقابله با آسیب های اجتماعی

نشاط اجتماعی؛ ابزاری برای مقابله با آسیب های اجتماعی

نشاط اجتماعی؛ ابزاری برای مقابله با آسیب های اجتماعی
شهرداری شاهرود با اشاره به اینکه شادی و نشاط یکی از نیازهای ضروری جامعه و مردم است و تفریحات سالم عاملی در راستای کاهش آسیب های فردی و جمعی تلقی می شود، گفت: نشاط اجتماعی ابزاری برای مقابله با آسیب های اجتماعی است.
به گزارش روابط عمومی مدیریت شهری شاهرود، علیرضا حاجی محمد علی، با بیان اینکه ورزش همگانی در سطح محلات، راهکاری مناسب جهت افزایش نشاط اجتماعی در جامعه است، افزود: می توان با گسترش ورزش و تفریحات سالم در سطح خانواده ها بسترها و زمینه های لازم را برای ابراز شادمانی به شکل جمعی و عمومی و در نتیجه افزایش نشاط اجتماعی فراهم کرد.
وی ضمن بیان این مطلب که هر جامعه ای که در عرصه سلامت روانی و کاهش استرس گامهای بلند و موثری برداشته است، توانسته به بسیاری از اهداف خود دست یابد، ابراز داشت: شادمانی و رضایت مردم از زندگی به عنوان یکی از شاخص های توسعه مطرح است.
شهردار شاهرود با اشاره به اینکه برنامه ریزی برای تحقق نشاط اجتماعی یکی از اصلی ترین نیازهای زندگی شهری است،اظهار داشت: جامعه با نشاط اجتماعی است که استعدادهای افراد آن را شکوفا می کند و رفاه و امنیت را برای آحاد آن جامعه به ارمغان می آورد.
برقراری گسترده روابط اجتماعی، گسترش مشارکت مردمی و هدفمندی یک شهر از آثار نشاط اجتماعی حاکم بر جامعه است.
لینک اصل خبر در سایت شهرداری شاهرود

    منبع خبر

    شهرداری شاهرود

    شهرداری شاهرود یک شهرداری در شهر شاهرود می باشد

      نظرات