متخلفان اجرای پروتکل‌ها در همه حوزه های حمل و نقل معرفی و رسانه‌ای می‌شوند/ تلاش برای حذف کامل مراجعات اجباری مردم به وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های زیرمجموعه با ارائه خدمات الکترونیک

متخلفان اجرای پروتکل‌ها در همه حوزه های حمل و نقل معرفی و رسانه‌ای می‌شوند/ تلاش برای حذف کامل مراجعات اجباری مردم به وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های زیرمجموعه با ارائه خدمات الکترونیک

در ابتدای این جلسه شهرام آدم‌نژاد، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی گزارشی از آخرین اخبار کمیته حمل و نقل ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا ارائه داد که در این گزارش بر رعایت حداکثری پروتکل‌ها در تمامی حوزه‌های حمل و نقل تاکید شد. محمد اسلامی در این نشست با تاکید بر اینکه رعایت پروتکل‌ها توسط وزارت راه و شهرسازی یک تکلیف به شمار می‌آید، اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی در این زمینه وظیفه نظارتی داشته و طبق قانون و مقررات برای متخلفان مجازات در نظر گرفته شده است.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات