برگزاری مانور امداد و نجات و سقوط از ارتفاع در نیروگاه شهید مفتح

برگزاری مانور امداد و نجات و سقوط از ارتفاع در نیروگاه شهید مفتح

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات