متخلفان اجرای پروتکل‌ها در همه حوزه‌های حمل و نقل رسانه‌ای می‌شوند

متخلفان اجرای پروتکل‌ها در همه حوزه‌های حمل و نقل رسانه‌ای می‌شوند

محمد اسلامی با تاکید بر اینکه رعایت پروتکل‌ها توسط وزارت راه و شهرسازی یک تکلیف به شمار می‌آید، اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی در این زمینه وظیفه نظارتی داشته و طبق قانون و مقررات برای متخلفان مجازات در نظر گرفته شده است. محمد اسلامی در این نشست با تاکید بر اینکه رعایت پروتکل‌ها توسط وزارت راه و شهرسازی یک تکلیف به شمار می‌آید، اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی در این زمینه وظیفه نظارتی داشته و طبق قانون و مقررات برای متخلفان مجازات در نظر گرفته شده است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات