دوره آموزش شبانه روزی نیروهای جدید آتش نشان آغاز شد

دوره آموزش شبانه روزی نیروهای جدید آتش نشان آغاز شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات