تخریب کننده تجهیزات ترافیکی دستگیر و تحویل دستگاه قضائی شد

تخریب کننده تجهیزات ترافیکی دستگیر و تحویل دستگاه قضائی شد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات