شامخ ساختمان مردادماه منتشر شد؛ بررسی وضعیت صنعت ساختمان در مردادماه

بنابر اظهار برخی فعالان، قیمت مواد اولیه در مجموع نسبت به ماه قبل روند با ثباتی داشت اما برخی دیگر معتقد بودند قیمتها در مقایسه با ماه گذشته روند افزایشی داشته است، اما به طور کلی عدد شامخ کمتری نسبت به ماه گذشته برای این مولفه به ثبت رسید (که نشان می‌دهد نسبت تعداد موارد اعلام شده افزایش قیمت به کل پاسخ دهندگان، در مرداد از تیر ماه اندکی کمتر بوده است.) هرچند بنا بر اظهار برخی از فعالان این حوزه قیمت مواد اولیه نسبت به ماه قبل روند افزایشی داشت و آنها متناسب با افزایش قیمتها ناچار به افزایش قیمت فروش خود شدند، اما به دلیل کاهش قدرت خرید، در مجموع قیمت فروش نسبت به ماه گذشته روند افزایشی نداشت و عدد شامخ کمتری را نسبت به ماه قبل ثبت کرد. با عنایت به افزایش سفارشات و دیگر شرایط موجود، در مجموع فعالان این حوزه نسبت به بهبود فعالیتهای ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات