استعلام دهياري ها از توزيع برق تبريز از طريق شبكه ي ...

به گزارش پايگاه خبري توانير و به نقل از روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق تبريز،تمامي مراحل استعلامات و مكاتبات دهياري ها شامل ايجاد نامه، ثبت شماره، ثبت تاريخ نامه، سوابق و ساير موارد مهم، از طريق سامانه ي شجر انجام مي شود.
گزارش روابط عمومي برق تبريز حاكي است با راه اندازي اين سامانه، مكاتبات و پاسخ به استعلامات دهياري هاي تابعه صرفا در قالب نامه و فرم اختصاصي سامانه ي شجر و با دارا بودن شماره ي نامه ي چاپي و تاريخ چاپي داراي اعتبار است و هرگونه نامه ي ارسالي از دهياري ها خارج از اين چارچوب ابلاغي شامل متن نامه، شماره و تاريخ زني دستي فاقد ارزش اداري بوده و اقدام خلاف محسوب مي شود.
گقتني است؛ پيش از اين، دهياران به شكل دستي اقدام به پاسخ به استعلامات مي كردند ولي با راه اندازي سامانه ي شجر، اين استعلامات، شكلي رسمي و سيستماتيك به خود گرفته و ضوابط آن مشخص شده است.
لازم به ذكر است واگذاري انشعاب در داخل حريم روستاها مستلزم استعلام است و به منظور پيشگيري از سوءاستفاده هاي احتمالي، شبكه ي جامع روستايي راه اندازي شده و تمامي درخواست هاي انشعاب در آن سامانه ثبت مي شود.
لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات