مهندس غفارزاده به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب...

مهندس غفارزاده به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب...

مهندس یوسف غفارزاده طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت مادر تخصصی منابع آب ایران، به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی به مدت دو سال منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی، به موجب این حکم بهره‌برداری بهینه از منابع آب موجود به منظور حفظ پایداری و امنیت منابع آبی، برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های مرتبط با اولویت های عمومی و تخصصی ابلاغی وزارت نیرو، اجرای کلیه وظایف مندرج در اساسنامه شرکت و برنامه های ابلاغی مجمع عمومی، هیئت مدیره و تکالیف قانونی مرتبط با بخش آب، اجرای ماموریت های ویژه بخش آب با تاکید بر برنامه های سازگاری با کم آبی، طرح‌های حفاظت و بهره برداری، مدیریت حوضه های آبریز، کیفیت و محیط زیست، استقرار سامانه ها و تشکل های بهره برداری و تقویت مشارکت های مردمی، تاکید شده است.

در این حکم همچنین شناسایی و پیشگیری از منازعات و مناقشات آبی در سطوح مختلف باهماهنگی و هم‌افزایی با کلیه عوامل ملی، محلی و منطقه‌ای در چارچوب مدیریت بهم پیوسته حوضه های آبریز، هدایت موثر برنامه ها و فعالیت های مالی، اقتصادی، اداری و منابع انسانی، فناوری و تحول اداری، خدمات رو به مشتری و نظارت کنترل زیرمجموعه ها به عنوان منظور حسن اجرای برنامه‌ها و رعایت قوانین و مقررات مورد اشاره قرار گرفته است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات