معاون وزیر راه و شهرسازی با شهروندان ملاقات می‌کند/ پاسخ به سوالات شهروندان در ساختمان دادمان

معاون وزیر راه و شهرسازی با شهروندان ملاقات می‌کند/ پاسخ به سوالات شهروندان در ساختمان دادمان

تبیین وظایف و ماموریت‌های اصلی وزارتخانه و واحدهای وابسته بر اساس سیاست‌های کلی بخش حمل و نقل، مسکن و شهرسازی و هدایت و راهبری امر تنظیم تشکیلات حوزه ستادی، واحدهای‌ استانی و وابسته بر اساس سیاست‌های کلی دولت و وزارتخانه به منظور اصلاح ساختار سازمانی آنها منطبق با ضوابط سازماندهی ابلاغی، معاونت راهبری امور نوسازی و تحول‌اداری، تهیه و تدوین برنامه استراتژیک منابع انسانی، برنامه‌های آموزشی و راهبری امر استقرار نظام‌های اداری و استخدامی شامل نظام‌های جذب، استخدام و نگهداری نیروی انسانی، حقوق و مزایا، طبقه‌بندی و ارزش‌یابی مشاغل، امور رفاهی، بازنشستگی و سایر امور استخدامی و مراقبت در حسن اجرای آنها منطبق با برنامه جامع نیروی انسانی از جمله وظایف معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی است

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات