بررسی روند رشد نرخ مسکن در سال جاری

این مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصاد مسکن گفت: امروز تنوع زیادی از موضوعات و راهکارها در حوزه مسکن در حال مطرح شدن است. روانشادنیا با بیان اینکه طرح جامع مسکن در سال ۸۴ منتشر شده است، اظهارداشت: در این طرح هم پر از راهکارهای قشنگ و اتفاقات خوب است اما سئوال جدی که در این رابطه مطرح است اینکه منابع اجرای طرح مزبور قرار است از چه محلی تامین شود؟ دولت که این منابع را در اختیار ندارد می‌ماند بخش خصوصی همان طوری که همه واقفند بیش از ۹۵ درصد ساخت مسکن در کشور توسط بخش خصوصی سرمایه گذاری می‌شود. این مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصاد مسکن گفت: مناطق برخوردار شهرها و مناطقی که لوکس و گران هستند به یقین از سود آوری مناسبی برخوردارند و بخش خصوصی هم در چنین مناطقی سرمایه گذاری می‌کند اما توان خرید و نیاز عموم مردم بیشتر در قسمت‌های متوسط و پائین شهرهاست.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات