رییس اداره حقوقی حفاظت محیط زیست اصفهان: صدور سند مالکیت قلعه قمیشلو وجاهت قانونی ندارد

رییس اداره حقوقی حفاظت محیط زیست اصفهان: صدور سند مالکیت قلعه قمیشلو وجاهت قانونی ندارد

به گزارش روابط عمومی حفاطت محیط زیست استان اصفهان، خلیل خسروی روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: صدور سند مالکیت قلعه تاریخی قمیشلو مشتمل بر ۱۸۰ هزار و ۶۰۳ متر مربع واقع در پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو به نام اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان وجاهت قانونی ندارد.

وی گفت: اقدام انجام شده در راستای صدور سند برای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، مغایر با نص صریح قانون است زیرا محیط زیست دارای سند مالکیت مقدم در منطقه است که یک رشته قنات و باغات و قلعه را در بر می‌گیرد و سند "موخر الصدور" به صورت معارض صادر شده و باطل است‌.
وی تصریح کرد: این اداره کل از سال ۱۳۴۳ متصرف قلعه است و سابقه تصرف نسبت به اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان را نیز داراست.

خسروی اظهار داشت: اداره کل حفاظت محیط زیست خود را مکلف به حفظ و حراست از آثار تاریخی موجود می‌داند و این تکلیف بر دوش این اداره کل قرار خواهد داشت چرا که بر اساس ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست سازمان در مناطق چهارگانه قائم مقام سایر دستگاه ها بوده و ماده ۱۷ قانون یاد شده نیز به این امر تصریح می‌کند با این توضیح که در صورتی که‌ عرصه‌ و اعیان‌ املاک‌ واقع‌ در محدوده‌ مناطق‌ مذکور در بند (الف‌) ماده‌ ۳ این‌ قانون‌ مورد نیاز باشد سازمان‌ می‌تواند طبق‌ مقررات‌ قانون‌ خرید اراضی‌ و ابنیه‌ و تاسیسات‌ برای‌ حفظ‌ آثار تاریخی‌ و باستانی‌ مصوب‌ آذرماه‌ ۱۳۴۷ خریداری‌ و تصرف‌ کند.

وی با اشاره به فرازی از اصل پنجاهم قانون اساسی که در آن بر ممنوعیت فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند؛ تصریح شده است ، گفت:پاسداری از این اصل علاوه بر اینکه وظیفه عمومی تلقی می‌شود برعهده سازمان حفاظت محیط زیست نهاده شده است.

رییس اداره حقوقی حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: سازمان حفاطت محیط زیست یک نهاد فرابخشی و حاکمیتی است و قانونگذار نیز به درستی در بند ط ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بر این امر صحه گذارده است.

وی اظهار داشت: این سازمان در راستای تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی و انجام وظایف محوله برای حفظ ذخایر گیاهی و ژنتیکی؛ بر اساس بند الف ماده ۳ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مناطقی‌ را تحت‌ عنوان‌ پارک‌ ملی‌ ، آثار طبیعی‌ ملی، پناهگاه‌ حیات‌ وحش‌ و منطقه‌ حفاظت‌ شده‌ مشخص و حدود و ثغور این‌ مناطق‌ را تعیین می‌کند و با تعیین مناطق مذکور در بند الف ماده ۳ قانون یاد شده؛ محدودیت‌های قانونی در خصوص این مکان ها ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو نیز به عنوان زیستگاه مهم گونه های جانوری شاخصی همچون آهوی ایرانی، کل و بز و قوچ اصفهان یکی از قدیمی‌ترین مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در ایران و جهان به شمار می‌آید که در شمال غرب استان در محدوده شهرستان های تیران و کرون، بخش مهر دشت و شاهین شهر واقع شده و با پیشینه ۵۶ سال حفاظت ، هم اکنون در بالاترین سطح حفاظتی به عنوان پارک ملی قراردارد.

خسروی افزود: تبصره ۵ قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ‌نیز؛ واگذاری اراضی موضوع تبصره (۴) ماده (۳۱) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۵۴/۰۳/۱۴ در مناطق مذکور در بند (الف) ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست شامل مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب ۱۳۵۳/۰۳/۲۸ را ممنوع کرده است و تاکید موکد کرده است که نسبت به استرداد زمین اقدام خواهد شد.

وی گفت: همچنین تبصره ۴ ماده ۳۱ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع نیز اعلام می دارد که آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع و بیشه‌های طبیعی که به منظور حفظ و حمایت نسل شکار از طرف سازمان محیط زیست با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان پارک وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام شده یا خواهد شد و در اختیار این سازمان قرار داشته و یا ‌قرار خواهد گرفت قابل واگذاری به غیر نیست.

خسروی تصریح کرد: در انتها این اداره کل با توجه به تخلفات صورت گرفته نسبت به پیگیری موضوع از مرجع حل اختلاف دستگاه های اجرایی استان اقدام می‌کند و تقاضای اصلاح سند بر اساس بند د ماده ۲۶ آیین نامه اموال دولتی را نموده است و در نهایت طرح موضوع در مراجع قضایی نسبت به ابطال سند مورد نظر را حق قانونی خود می‌داند.

قمیشلو منطقه‌ای حفاظت شده در استان اصفهان است که در میان آن قلعه‌ای رو به تخریب و باغی قرار دارد که تفرجگاه شاهزادگان قاجار به خصوص ظل السلطان حاکم اصفهان در زمان ناصرالدین شاه قاجار بوده است.

چندی پیش اداره ثبت اسناد تیران وکرون سند مالکیت قلعه تاریخی قمیشلو را به نام اداره میراث فرهنگی استان اصفهان صادر کرد که سبب مناقشه بین این اداره و حفاظت محیط زیست شد.


لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات