آموزش شهروندی در حوزه جلوگیری از تخلفات ساختمانی

آموزش شهروندی در حوزه جلوگیری از تخلفات ساختمانی

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت خبر داد:

آموزش شهروندی در حوزه جلوگیری از تخلفات ساختمانی

جلسه آموزش شهروندی در حوزه جلوگیری از تخلفات ساختمانی در تاریخ 12 شهریور با حضور کارشناسان مرتبط معاونت شهرسازی و معماری، سازمانهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، منطقه 4، معاونت خدمات شهر و ارتباطات و امور بین الملل در دفتر مدیریت هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازهای شهرداری رشت برگزار گردید.

هدف از برگزاری این جلسه، بررسی روند رو به رشد تخلفات ساختمانی در شهر رشت و لزوم آسیب شناسی و ارزیابی جامع ساز و کارهای موجود با در نظر گرفتن رویکردهای جدید، شامل آموزش شهروندی و فرهنگ سازی به منظور مسولیت پذیری شهروندان در خصوص تبعات گسترده ساخت و ساز غیر مجاز بوده است.

تخلفات شهری می تواند علاوه بر نقض حقوق شهروندی، سلامت روان و زیبایی شهر را دچار اختلال و موجب آسیب رسانی به شهر و تهدید سلامت اجتماعی شود و مشکلات عدیده ای را نیز در بازه ی زمانی بلند مدت پدید آورد.

در واقع ساخت وسازهای غیرمجاز در شهر موجب عدم تحقق طرح های توسعه شهری شده و با این حجم از آشوب در وضعیت کالبدی شهر، تامین سرانه های خدماتی در محدوده محلات شهری امکان پذیر نخواهد بود.

فرهنگ سازی درحوزه مشارکت مردمی، برای برنامه های مدیریت شهری شهرداری و مشارکت مردم ضروری است و آموزش شهروندان نقش بسزایی در کاهش تخلفات ساختمانی دارد زیرا تا زمانی که مردم در اجرای طرحی یاری نکنند، موفقیت چندانی حاصل نخواهد شد.

در این راستا، می بایست حقوق شهروندی به معنای رعایت قانون به مردم اطلاع رسانی شود تا شهروندان نسبت به حقوق خود آگاه شوند و با توجه به اهمیت موضوع ، شهرداری وظیفه دارد نسبت به تدوین سازو کارهای کارآمد جدید در خصوص موارد فوق اقدامات اساسی را بعمل آورد.

در پایان جلسه مقرر گردید؛ درخصوص محورهایی که در آموزش شهروندی قابلیت تولید محتوی دارند با محوریت اجرایی سازمانهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، اداره نوسازی و تحول اداری، معاونت خدمات شهر، مدیریت ارتباطات و امور بین الملل و مناطق با همکاری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری درخصوص شناسایی محورها و ارائه راهکار به جهت کاهش و جلوگیری از تخلفات ساختمانی اقدامات اساسی به عمل آید.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات