کمتر از ۱۰ درصد تعاونی های مسکن دچار مشکل شدند/قوانین تعاون روی کاغذ بی نظیر است!

کمتر از ۱۰ درصد تعاونی های مسکن دچار مشکل شدند/قوانین تعاون روی کاغذ بی نظیر است!

مدیرکل تعاونی های تولیدی وزارت کار با بیان اینکه قوانین بخش تعاون روی کاغذ بی نظیر است، گفت: معتقدیم که کمتر از ۱۰ درصد تعاونی های مسکن دچار مشکل شده اند و با بهره گیری از سامانه جامع بخش تعاون، اعضای تعاونی ها از وضعیت تعاونی و عملکرد هیات مدیره باخبر می شوند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات