بیشترین میزان اشتغال متعلق به تعاونی های مسکن

بررسی طرح های افتتاحی در هفته تعاون نشان می دهد که بیشترین میزان اشتغالزایی متعلق به تعاونی های بخش مسکن بوده و تعاونی های توزیعی و مسکن بیشترین میزان سرمایه گذاری را به خود اختصاص داده اند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات