معرفی انواع نمای ساختمان؛ نمای ایتکس چیست؟

به صورت مستقل مرکب و یا به عنوان جزئی از دیوار خارجی در تامین بسیاری از این وظایف نقش مهمی دارد شایان ذکر است انتخاب نامناسب سیستم نما علاوه بر ایجاد خلل در انجام وظایف دیوارخارجی در برخی موارد خود تبدیل به خطری برای ساختمان یا محیط اطراف آن می‌شود. تلاش کرده‌اند تا محصولاتی به صنعت ساختمان ارائه کنند که به اهداف فوق کمک کند و مشخصات فنی مناسبی از لحاظ موارد ذکر شده داشته باشد به عنوان یکی از این محصولات می‌توان سیستم نمای مرکب تعریف‌های مختلفی از سیستم ساختمانی وجود دارد در برخی از آنها یک سیستم ساختمانی مجموعه‌ای است که کلیه اجزای ساختمان اعم از سازه‌ای و غیر سازه‌ای را شامل شود با این تعریف سیستم نمای مرکب عایق حرارتی بیرونی ( ) نوعی زیر سیستم تلقی می‌شود با وجود این برای راحتی کار و جلوگیری از ایجاد ابهامات یا پیچیدگی‌های غیر ضروری در این بخش تعریف ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات