بازدید از روند برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی در بندرعباس

بازدید از روند برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی در بندرعباس


هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان از روند برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی در رشته معماری بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان، آزمون ورود به حرفه مهندسی در رشته معماری صلاحیت طراحی همزمان با سراسر کشور با رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل های بهداشتی در بندرعباس و کیش برگزار شد.

هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزمان با همراهی مدیرکل و رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان راه و شهرسازی استان از روند برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسی در رشته معماری بازدید کردند.

از مجموع 206 نفر متقاضی شرکت در این آزمون، 194 نفر بندرعباس و 12 نفر کیش را به عنوان حوزه آزمون انتخاب کردند.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات