شبکه GPS با هدف پایش گسل‌ها و اندازه‌گیری میزان جابجایی آنها توسعه می‌یابد/تقویت همکاری مرکز تحقیقات با سازمان نقشه‌برداری

شبکه GPS با هدف پایش گسل‌ها و اندازه‌گیری میزان جابجایی آنها توسعه می‌یابد/تقویت همکاری مرکز تحقیقات با سازمان نقشه‌برداری

استفاده از داده‌های سازمان زمین‌شناسی در حوزه خطوط لوله‌های گاز، نفت و … و.، بهره‌مندی از عکس‌‌های هوایی سازمان زمین‌شناسی بخصوص عکس‌های مربوط به دهه‌های ۳۰ و ۴۰ به منظور ردیابی قنوات، تهیه نقشه قنات‌های تهران از دیگر محورهایی بود که در این بخش از سوی رئیس بخش زلزله‌شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مورد تاکید قرار گرفت. به گزارش مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در ادامه این جلسه اسماعیل فرزانگان رئیس شبکه شتابنگاری کشور نیز همکاری با سازمان نقشه‌برداری در جهت انتخاب بهترین مناطق برای نصب ایستگاه‌های شتابنگاری را در جهت بالا بردن کیفیت انتقال داده‌ها و همچنین بهبود عملکرد سامانه‌های پاسخ و هشدار سریع را خواستار شد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات