نشست مشترک رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت  با رئیس هیأت بسکتبال استان

نشست مشترک رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت با رئیس هیأت بسکتبال استان

نشست مشترک رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت و رئیس هیأت بسکتبال استان پیرامون همکاریهای مشترک و راه اندازی زمین های بسکتبال در مناطق پنجگانه ی شهر رشت

لینک اصل خبر در سایت شهرداری رشت

    منبع خبر

    شهرداری رشت

    شهرداری رشت یک شهرداری در شهر رشت می باشد

      نظرات