عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد: باید سالانه یک میلیون مسکن تولید شود

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل اصلی کشور برنامه‌های کلان راهبردی اقتصادی و عملیاتی اقتصادی است ادامه داد: دولت نمی‌تواند برای سرمایه‌های متوسط و خرد مردم، حفظ ارزش پول یا هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت تولید (صنعتی، کشاورزی و مسکن) برنامه ریزی مناسبی داشته باشد این درد اصلی است. بدری بیان داشت: اکنون چالشی که در حوزه تولید داریم چالش هماهنگی بین بخشی با وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و بانک‌های عاملی که باید حمایت کنند. نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین، سرعین و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: برای جلوگیری از سفته بازی و سوداگری در حوزه مسکن باید از ابزارهای سلبی مثل اخذ مالیات بر عایدی سرمایه استفاده شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات