برگزاری جلسه مدیر حراست شرکت آب منطقه ای گلستان با نگهبانان ستاد...

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات