توليد برق نیروگاه نکا از مرز 1 میلیارد کیلووات ساعت گذشت

توليد برق نیروگاه نکا از مرز 1 میلیارد کیلووات ساعت گذشت

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات