توليد برق نیروگاه نکا از مرز 1 میلیارد کیلووات ساعت گذشت

توليد برق نیروگاه نکا از مرز 1 میلیارد کیلووات ساعت گذشت

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات