اتصال ۹۵ درصد کشور به شبکه گازرسانی

اتصال ۹۵ درصد کشور به شبکه گازرسانی

منتظرتربتی گفت:۹۵ درصد کشور به شبکه گازرسانی متصل است و امیدواریم تا پایان سال کل کشور به شبکه گاز متصل شود.

متن کامل خبر در سایت باشگاه خبرنگاران جوان

    منبع خبر

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان

    باشگاه خبرنگاران جوان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات