تعیین تکلیف اراضی اقدام ملی مسکن تا پایان شهریور امسال/ همکاری بانک‌ها تولید مسکن ملی را سرعت داد

تعیین تکلیف اراضی اقدام ملی مسکن تا پایان شهریور امسال/ همکاری بانک‌ها تولید مسکن ملی را سرعت داد

وزیر راه و شهرسازی در نشست ویدئوکنفرانسی با مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور بر تسریع و کیفیت دادن به ساخت و سازهای مسکن ملی تاکید کرد و گفت: پایان شهریور مهلت تعیین تکلیف تمامی اراضی است که مسکن ملی در آنها احداث می‌شود. وزیر راه و شهرسازی با یادآوری تاکیدات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت مبنی بر اینکه کاری که در دولت در خصوص مسکن شروع شده باید در همین دولت به اتمام برسد، گفت: اتمام طرح اقدام ملی مسکن و تعهدات دولت تکلیف شرعی و برعهده تک تک ما قرار دارد. عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: مدیران کل راه و شهرسازی تا پایان شهریورماه مهلت دارند تا زمین‌های اجرای طرح اقدام ملی مسکن را نهایی کنند. بدین معنا باید در خصوص اجرای طرح اقدام ملی مسکن، طراحی درست، انجام شود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات