انتشار نخستین مسابقه پادکست ریلی ویژه خبرنگاران

انتشار نخستین مسابقه پادکست ریلی ویژه خبرنگاران

رسانه تهران-ایرنا- خبرنگاران رسانه های مختلف کشور برای شرکت در نخستین مسابقه پادکست ریلی تا ۳۰ مهرماه فرصت دارند که آثار خود را به دبیرخانه این مسابقه ارسال کنند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات