افزایش ۲.۲ درصدی حمل بار با ریل/ اقتصاد ایران خوابیده و فلج نیست

افزایش ۲.۲ درصدی حمل بار با ریل/ اقتصاد ایران خوابیده و فلج نیست

اسلامی گفت: آنهایی که مدعی هستند اقتصاد کشور خوابیده و فلج است، بگویند این میزان تولید و توزیع بار اگر نشانه اقتصاد فعال نباشد، پس نشانه چیست؟ اسلامی افزود: آنهایی که مدعی هستند اقتصاد کشور خوابیده و فلج است، بگویند این میزان تولید و توزیع بار اگر نشانه اقتصاد فعال نباشد پس نشانه چیست؟

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات