جشنواره خانه دوست کجاست؟

جشنواره خانه دوست کجاست؟


سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس از برگزاری جشنواره «خانه دوست کجاست؟» خبر داد.

به گزارش روابط عمومی
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس، عکس (در دو بخش دوربین حرفه ای و موبایل) و اسکیس بخش های جشنواره «خانه دوست کجاست؟» هستند.

هدف از برگزاری این جشنواره بهترین تجسم و زاویه دید از نگاه فنی - مهندسی اعلام شده است, ضمن اینکه جشنواره «خانه دوست کجاست؟» با مشارکت موسسه آموزش عالی حافظ شیراز برگزار می شود.


لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات