برنامه ریزی برای بهره برداری از ۲ هزار دستگاه ناوگان ریلی

برنامه ریزی برای بهره برداری از ۲ هزار دستگاه ناوگان ریلی

وی تصریح کرد که تا پایان امسال، سهم ریل از جابجایی بار حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات