۲۲ میلیون تن بار از ابتدای شهریورماه در شبکه راه‌ها جابجا شد

۲۲ میلیون تن بار از ابتدای شهریورماه در شبکه راه‌ها جابجا شد

راه و مسکن تهران- ایرنا- وزیر راه و شهرسازی گفت: ۲۲ میلیون تن بار از ابتدای شهریورماه در شبکه راه‌های کشور حمل شده که نشانه‌ای از پویایی اقتصاد کشور است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)

    خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات