14 مورد صدور اخطاریه به تخلفات تخلیه فاضلاب واحدهای صنعتی، تولیدی...

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات