عضو کمیسیون عمران مجلس تشریح کرد: چرا مصالح ساختمانی گران شده است؟

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته این به معنای آن نیست که دولت نتواند این وضعیت را مدیریت کند، چرا که در صورتی که قیمت مصالح ساختمانی کنترل نشود، گرانی مسکن تشدید می‌شود. دنیامالی تصریح کرد: اگر قرار بر این باشد که مسکن را از بازار بورس خارج کنیم، باید تسهیلات ارزان و اجاره به شرط تملیک و با قراردادهای ۹۹ ساله منعقد شود و همچنین تسهیلات ارزان قیمت باید به مردم داده شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات