اخطار محیط زیست به هفت شهرداری در غرب استان تهران

به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، شیدا اکار با بیان این که با عدول کنندگان قانون مدیریت پسماند برخورد می شود، اظهار داشت: کارشناسان این اداره به منظور نظارت بر اجرای موارد ابلاغی در خصوص رفع نواقص موجود در ایستگاه های انتقال  زباله دوباره از این مراکز بازدید کردند.

وی افزود: متاسفانه هنوز در برخی از مراکز ملاحظات زیست محیطی بطور کامل رعایت نشده  و بر همین اساس اخطاریه مجدد برای شهرداری ها صادر شد.

اکار با تصریح اینکه این بازدیدها و پایش ها بطور دوره ای و یا موردی بصورت سرزده انجام می شود، گفت: شهرستان شهریار دارای هفت ایستگاه انتقال زباله متعلق به هفت شهرداری است که پیگیری برای رفع نواقص کامل آنها  در دستور کار این اداره قرار دارد.

وی در ادامه با بیان اینکه در پایش های اخیر از این مراکز، مواردی از پسماندسوزی‌ و تفکیک ضایعات مشاهده شد،  تصریح کرد: این موضوع اقدام سریع مسئولان و متولیان حوزه مدیریت پسماندها را به منظور جلوگیری از ایجاد و انتشار  آلودگی می طلبد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار در پایان تاکیدکرد: در این خصوص محیط زیست دغدغه داشته و درصورت هرگونه اهمال کاری در اجرای ضوابط که منجر به ایجاد آلودگی شود، متخلفان به استناد ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی به مرجع قضایی معرفی می شوند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان حفاظت محیط زیست

    منبع خبر

    سازمان حفاظت محیط زیست

    سازمان حفاظت محیط زیست یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

      نظرات