جلسه مشترک کمیسیون های عمران و بودجه شورا: "جلسه گذاشتن شهردار با مدیران شهرداری و غیبت و تاخیر حضور شان در جلسات کمیسیون ها پایین آوردن شان شورا است."

جلسه مشترک کمیسیون های عمران و بودجه شورا: "جلسه گذاشتن شهردار با مدیران شهرداری و غیبت و تاخیر حضور شان در جلسات کمیسیون ها پایین آوردن شان شورا است."

جلسه مشترک کمیسیون های عمران و بودجه شورا: "جلسه گذاشتن شهردار با مدیران شهرداری و غیبت و تاخیر حضور شان در جلسات کمیسیون ها پایین آوردن شان شورا است."
.
اسماعیل حاجی پور نائب رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر رشت با گله از شرایط روحی که برای کارمندان شهرداری وجود دارد کارکردن را برای پرسنل شهرداری دشوار دانست.
عضو شورای اسلامی شهر رشت اذعان داشت که در زمان بحران و شرایط بحرانی هر تصمیمی هم برای آن شرایط است و شرایط کار اجرایی هم بحرانی است و نباید شرایط را با زمان بحران یکی دانست. باید سرعت عمل هوشمندانه داشت و از تمام امکانات استفاده کرد.
اسماعیل حاجی پور افزود که به دو صورت می توان به لایحه ارسالی از سوی شهرداری در زمینه رفت و روب برف نگاه کرد. اول اینکه اختیارات شهردار را بیشتر کنیم که در این مورد چون کار قبلا انجام شده از اختیار شورا خارج و چنین تصمیمی غیرقانونی است و نمی توانیم مصوب نموده و مجوز بدهیم. دوم اینکه شهردار در حد اختیاری که دارد پول را پرداخت کند.
وی با گله از نحوه عملکرد شهردار و شهرداری به ایجاد جو بی اعتمادی برای پیمانکاران اعتراض کرد و گفت اگر این روند ادامه پیدا کند دیگر کسی حاضر به کار با شهرداری نیست و رفتار درستی در شهرداری با پیمانکار ها نمی شود.
نائب رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری گفت شهرداری به جای اینکه با پیمانکار مذاکره نموده و رضایتش را جلب کند توپ را به زمین شورا می اندازد و کاری که شهردار با اختیار قانونی می تواند انجام دهد را چرا به عهده شورا می گذارد و انتظار مصوبه غیرقانونی از طرف شورا دارد؟ بهتر است شهردار پیمانکارها را راضی نگه دارد و از حالا به فکر زمستان آینده باشد.
حجت جذب رییس کمیسیون بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به عدم قابلیت طرح در کمیسیون و صحن شورا این لایحه به دلیل اینکه این لایحه نگاه به آینده ندارد و در مورد کار انجام شده است و شهردار تا یک میلیارد اختیار پرداخت را دارد نهایت می تواند از طریق ماده 14 اقدام نماید و بهتر است آقای شهردار از حالا به فکر نوسازی ماشین های شهرداری باشد.
این عضو شورای شهر رشت به شدت از روندی که شهردار رشت و مدیران شهرداری به دلیل عدم حضور و دیر آمدن به کمیسیون ها در پیش گرفته اند انتقاد کرد و گفت ما در شورا صبح ها جلسه نمی گذاریم تا مدیران شهرداری بر سر کار خود و در اختیار شهرداری و مردم باشند و این جزو در خواست های خود شهردار نیز بوده است. اما متاسفانه شهردار در زمان کمیسیون ها که عصر است با مدیران شهرداری جلسه می گذارد و این مدیران به این بهانه در جلسه کمیسیون ها غیبت و یا تاخیر می کنند و رعایت شأن شورا که نمایندگان مردم هستند نمی شود.
امیر حسین علوی رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری رشت گفت با پدیده ای رو به رو هستیم که به دستور شهرداری کار انجام شده و تمام تایدیه ها و اسناد مالی ارائه شده و امضاها صورت گرفته اما تکلیف پیمانکار روشن نشده است و این رافع مسوولیت شهردار نیست ضمن اینکه بر روی عدد پرداختی به پیمانکار هم من صحبت دارم.
این عضو شورای شهر رشت گفت نسبت به اصل موضوع موافق با آقای جذب هستم و پیمانکار کار را انجام داده و تمام مراحل قانونی را طی کرده است چرا پولش پرداخت نمی شود و چرا در هر قسمت شهرداری خیلی سربسته بگویم و می دانید منظورم چیست ؛ جلو پاییش سنگ می اندازند تا نتواند پولش را بگیرد ؟
ضمن اینکه این عدد بسیار بالاست و می توانیم حتی ارجاع به کارشناسی دهیم اما پیمانکاری که کارش را انجام داده مسوولیت ترک تشریفات را شهرداری به عهده گرفته و می تواند در کمیسیون ماده 14 مطرح کند اما بهتر است زحمات پیمانکار پرداخت شده و به تاخیر نیفتد.
امیرحسین علوی افزود این ماشین آلات عملا از 23 به بعد فعال شده و آثار و لطمات برف تا 10 روز بعد هم برای مردم اسباب زحمت کرده است.
رییس کمیسیون عمران و توسعه شهری برآوردی را که برای بازگشایی بلوار کوچکی داده شده است برای سال 98 به 250 میلیارد تومان تبدیل شده است و به نظر می رسد این رقم ها به نفع اشخاص البته قانونی شده است.
بهتر است لایحه به مشاور فرصت داده شود تا با نگاه به تقلیل بررسی دوباره شود.
فاطمه شیرزاد عضو شورای شهر رشت اشاره کرد که این مبلغ بسیار بالاست و مشخص نیست پیمانکار چند ماشین کامیون و لودر آورده و این باید بررسی دقیق و موشکافانه شود که تمام اگر این تعداد ماشین آلات آورده اند چرا تمام شهر قفل شده بود.
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات