مدیر پروژه خط انتقال نیرو رسانی شبکه آبیاری و زهکشی طرح خداآفرین...

با صدور ابلاغی از سوی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل مدیر پروژه خط انتقال نیرو رسانی شبکه آبیاری و زهکشی طرح خداآفرین منصوب شد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در این ابلاغ «مهندس مظفر واثق» را به سمت مدیر پروژه خط انتقال نیرو رسانی شبکه آبیاری و زهکشی طرح خداآفرین منصوب کرد.

در متن این ابلاغ که به امضای مهندس عباس جنگی مرنی، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل رسیده، خطاب به مهندس مظفر واثق آمده است: نظر به تعهد و سوابق ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به عنوان « مدیر پروژه خط انتقال نیرو رسانی شبکه آبیاری و زهکشی طرح خداآفرین» منصوب می شوید.

انتظار می رود در تحقق اهداف عالی شرکت و انجام وظایف و مسئولیت ها و ماموریت های سازمانی محوله، تحت مدیریت نماینده مجری شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین تلاش و اقدام موثر نمایید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات