نصب بنر اخطاریه مقابل ۵ واحد مسکونی توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز

نصب بنر اخطاریه مقابل ۵ واحد مسکونی توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز

به گزارش شهریار، واحد اجرای احکام به منظور اجرای مفاد رای قطعی صادره کمیسیون ماده صد شهرداری ها، با نصب بنر در مقابل ۵ واحد مسکونی سطح حوزه به مالکین آن اخطار داد.

بنابه اعلام واحد اجرای احکام شهرداری منطقه ۲، یک مورد از اخطاریه صادر شده برای رفع اشرافیت و بعلت شاکی خصوصی و ۴ مورد آن نیز برای پیگیری دریافت عوارض و جریمه مالکین در راستای اجرای ماده صد بوده است.

واحد اجرای احکام از مالکین واحدهای مسکونی خواست در اسرع وقت جهت تسویه عوارض و ماده صد به شهرداری منطقه ۲ واقع در بلوار ۲۹ بهمن مراجعه نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات