شناسایی 145 مورد تخلف ساخت و ساز غیر مجاز در حریم رودخانه ها

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات