145 مورد تخلف ساخت و ساز غیر مجاز در حریم رودخانه ها شناسایی شد

مدیر امور منابع آب شهرستان گرگان و آق قلا در دومین جلسه ستاد جلوگیری از ساخت و ساز های غیر مجاز در شهرستان گرگان، از شناسایی 145 مورد تخلف ساخت و ساز غیر مجاز در حریم رودخانه ها و ارسال به مراجع قضائی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس امین عموزاد در این جلسه اظهار کرد: از سال های قبل تاکنون 145 مورد تخلف در خصوص ساخت و ساز غیر مجاز در حریم رودخانه ها شناسایی و به مراجع قضایی ارسال شده است که حکم آزادسازی بیش از 100 مورد صادر شده است مابقی در مرحله بررسی و اقدام قضائی است.

مهندس امین عموزاد بیان کرد: همچنین در این جلسه به همکاری بیشتر پلیس انفال که با محوریت منابع طبیعی، شهرداری،آب منطقه ای، راهداری، جهادکشاورزی و محیط زیست تشکیل شده، تاکید شد و مقرر گردید، پلیس انفال باید هفته ای یک بار از ساخت و سازها بازدید کنند و گزارش تخلفات از مراجع قانونی تا حصول نتیجه پیگیری شود.

گفتنی است ، شناسایی  ساخت و سازی های غیر مجاز و تشکیل پرونده  قضایی در اولین فرصت جهت ارسال به دادگاه،  ایجاد گشت مشترک پلیس انفال بصورت هفتگی، ایجاد گشت های دهگردشی توسط بخشداری ها و تعیین تکلیف محور زیارت تا آبشار از سوی اداره میراث فرهنگی در جهت گردشگری از دیگر مصوبات این جلسه بود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات