لغو کلیه پروانه های شکار و صید در سال 1399

لغو کلیه پروانه های شکار و صید در سال 1399

به گزارش «پارما» از معاونت نظارت و پایش حفاظت محیط زیست استان اصفهان ، بدینوسیله به آگاهی می رساند از تاریخ صدور این اطلاعیه تا اطلاع ثانوی هیچ گونه پروانه شکار و صید از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان صادر نخواهد شد .

همچنین پروانه های صادره پیشین از جمله صید سهره طلایی با تور، صید ماهی با قلاب و شکار گراز که تاریخ آنها دارای اعتبار است ملغی و غیرقابل استفاده است .

جهت دریافت اطلاعیه لغو کلیه پروانه های شکار و صید در سال 1399 به لینک زیر مراجعه کنید.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات