جلسه بررسی نحوه تحویل حجمی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی

با حضور معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل، جانشین معاون حفاظت و بهره برداری، مدیر و کارشناس دفتر تاسیسات آبی، رئیس گروه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات منابع آب مغان جلسه بررسی نحوه تحویل حجمی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی برگزار شد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اردبیل در این جلسه گفت: این جلسه پیرو ابلاغ دستورالعمل نحوه تحویل حجمی آب در شبکه های آبیاری وزهکشی توسط وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران که براساس آن، شبکه های آبیاری مغان واحمدبیگلو دراولویت اول تحویل حجمی قرارگرفته اند، جلسه برنامه ریزی و بررسی اقدامات به عمل آمده در شبکه های مذکور برای عملیاتی نمودن مفاد ابلاغیه برگزار شد.

مهندس نبی اله پاسبان عیسی لو با اشاره به اهمیت تحویل حجمی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی، پیش نیازهای لازم برای عملیاتی نمودن تحویل حجمی را برشمرد و ضمن توضیح وظایف دستگاه های مرتبط خاطر نشان نمود: علاوه بر وظایف عمده ای که برعهده این شرکت می باشد، وظایف و مسئولیت های بیشتری نیز برای سازمان جهادکشاورزی تعریف گردیده است که باید عملیاتی شود.

وی از امور منابع آب مغان درخواست کرد که ضمن تکمیل تجهیزات اندازه گیری  نقاط تحویل، تعاملات و پیگیری های لازم را از جهادکشاورزی شهرستان های محدوده شبکه مغان به عمل آورد و نسبت به تکمیل فرمهای مشترک با آن سازمان اقدام کنند و لازم است مشترکین عمده شبکه مغان را در اولویت نخست تحویل حجمی لحاظ نمایند.

رئیس گروه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی منابع آب مغان نیز در این جلسه گزارش اقدامات به عمل آمده توسط منابع آب مغان را در ارتباط با موضوع ارائه نمود.

در انتها مقررگردید دستورالعمل ابلاغی در شبکه های مذکور توسط منابع آب مغان و منابع آب مشگین شهر با پشتیبانی دفتر تاسیسات آبی اجرایی و گزارش اقدامات در آخر شهریور ماه به شرکت مدیریت منابع آب ایران ارسال گردد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات