آلودگی هوای ترمینال‌های مهرآباد به کرونا صحت ندارد/ پرخاشگری ۲ درصد از مسافران در برابر اجرای پروتکل‌های بهداشتی

آلودگی هوای ترمینال‌های مهرآباد به کرونا صحت ندارد/ پرخاشگری ۲ درصد از مسافران در برابر اجرای پروتکل‌های بهداشتی

مدیرکل فرودگاه مهرآباد اظهار داشت: ۵ درصد مسافران استفاده از ماسک و اجرای پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، که از این ۵ درصد فقط ۲ درصد در صورت تذکر، پرخاشگری می‌کنند و تمایلی به اجرای دستورالعمل‌ها ندارند. وی با بیان اینکه ۵ درصد مسافران استفاده از ماسک و اجرای پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نمی‌کنند، گفت: از این ۵ درصد فقط ۲ درصد در صورت تذکر، پرخاشگری می‌کنند و تمایلی به اجرای دستورالعمل‌ها ندارند. مدیرکل فرودگاه مهرآباد ادامه داد: کارشناس بهداشت هم هر روز از غرف فرودگاه بازدید و انجام پروتکل‌های بهداشتی را چک می‌کنند.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات