رفوژ تخریب شده در نوسازی کانال ایلی سو، بازسازی شد

رفوژ تخریب شده در نوسازی کانال ایلی سو، بازسازی شد

به گزارش شهریار، رفوژ وسط کمربندی میانی در تقاطع خیابان چرمسازان توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه که در مرمت و نوسازی قسمت نشت کرده کانال ایلی سو، تخریب شده بود، مجدداً بازسازی گردید.

بعد از اتمام عملیات بازسازی کانال ایلی سو در محل مذکور معاونت فنی و عمرانی منطقه، از عرض رفوژ وسط خیابان به طول ۵۰ متر از هر طرف به عرض ۱ متر کاسته و به فضای عبوری مسیر سواره رو خیابان افزود شد که با این اقدام ۲ متر بر کل مسیر سواره رو کمربندی میانی اضافه شد.

در این عملیات ۱۰۰ متر مربع کفسازی انجام گرفت و همچنین مقرر شد که اداره حمل و نقل و ترافیک منطقه نیز برای افزایش ایمن بیشتر، مقابل مسیر عبوری ایجاد شده عابران پیاده را خط کشی نماید.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری تبریز

  منبع خبر

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز

  شهرداری تبریز یک شهرداری در شهر تبریز می باشد

   نظرات