پیگیری وضع قانون برای زمانبندی ساخت و سازها در شورای شهر و مجلس

پیگیری وضع قانون برای زمانبندی ساخت و سازها در شورای شهر و مجلس

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات