افزایش ۲۰ میلیون تومانی تسهیلات نوسازی تاکسی های فرسوده/ اولین شهر در ...

افزایش ۲۰ میلیون تومانی تسهیلات نوسازی تاکسی های فرسوده/ اولین شهر در ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات