بازگشایی ۱۴ قرائت خانه و ۱۳ کتابخانه فرهنگسراهای شهرداری مشهد

بازگشایی ۱۴ قرائت خانه و ۱۳ کتابخانه فرهنگسراهای شهرداری مشهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات